Aşağı nohutlu mahallesi, Vali Konağı yanı Kılıçarslan Apartmanı Kat 1 aybuke@aybukekilicarslan.com.tr

Neurosound

Neurosound,

düşük ve yüksek frekanslı sesleri çeşitli şekillerde işleyerek nöral sistemi uyaran ve birçok bilişsel, psikolojik ve davranışsal problemin çözümüne etki eden ses modilasyon sistemidir. Sağ ve sol kulağa farklı frekanslarda uygulama yapılır. Çünkü sağ kulak ile sol beyin. Sol kulak ile sağ beyin arasındaki ilişki frekanslar üzerinden aktive edilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi, öğrenme güçlüğü, işitel-görsel ve motor algı gelişimi, zihinsel ve bilişsel gelişim, duyu ve duygu gelişimi, davranış bozukluğu gibi problemlerle çalıştığımız çok kapsamlı bir programlar bütünüdür. Neurosound programları çocukların beyin gelişimini destekleyen eşsiz bir programlar bütünüdür. Dünyada bu alandaki en kapsamlı programları içermektedir. Çünkü bilişsel gelişimin her alanı ile ilgili programları bir bütün olarak sunmaktadır. Gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme sistemiyle raporlayan eşsiz bir sistemdir.